Instagram

Para sa mga manggagawa. Commissioned illo. Wip.

1 year ago

Sunday morning’s coffee and markers.

1 year ago

Threw me you’re the obvious.

1 year ago

Sa wakas!

1 year ago

Pop pop pop! Hindi pa rin tapos, basic colors pa lang.

1 year ago

Doobie doobie doo.

1 year ago

Your revolution is a joke.

1 year ago 2 notes

Walang kulay. Dahil hindi umabot, I-instagram na lang. Bawi na lang next time. Hehe.

1 year ago

If you know what I mean.

1 year ago

4:00 am

1 year ago

Sticker tags.

1 year ago

Biyernes na! Trapik na naman.

1 year ago

Bulag sa pangako ng pera.

1 year ago

Double header Wednesday.

1 year ago 2 notes

Sunday morning.

1 year ago